Az iskola története


A Kaláris Alapfokú Művészeti Iskola 2003 szeptemberében alakult. Több korosztály részesül néptánc képzésben, előképző alapfok és továbbképző osztályokig összesen 12 évig.

Az évfolyamok tananyagát az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja (Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Bp. 1998) alapján állította össze a tantestület, melyben a három néptáncdialektus (Nyugati vagy Dunai, Középső vagy Tiszai, Keleti vagy Erdélyi) táncai találhatók meg. Az együttes repertoárján jelen vannak a magyar nyelvterület minden részéről származó autentikus és a kor ízlésvilágának megfelelő koreográfiák. A magyarországi nemzetiségek táncaiból sváb, román és cigány koreográfiák is készültek. Az eltelt időszak alatt számos belföldi fesztiválon, ill. külföldi turnén (Olaszország, Románia, Hollandia, Bulgária, Franciaország) vett részt az együttes.

2007-ben a művészeti iskolák minősítésén a "Kiválóan Minősült" címet kapta az intézmény.

Az iskola fontos feladatának tartja, hogy fejlessze:

    - a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját
    - az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat
    - a kapcsolatteremtő képességeket.

A Kaláris Alapfokú Művészeti Iskola lehetőséget ad a nemzeti, népi értékek átadására és az értékmegőrzés formáinak kialakítására valamint célja, hogy egészséges jó tartású és jó mozgású fiatalokat, táncművészetet szerető és értő közönséget neveljen.